Daar gaan we voor!

Mensen bereiken met de boodschap van de profeten. Maar vooral: hen helpen de Messias te ontmoeten en met elkaar de volledige inhoud en betekenis van de Bijbel te ontdekken. Dat is wat Al Massira graag samen met jou wil. Daar gaan we voor!

 

De aanvragen liggen klaar! 

Er is een sterk toenemende vraag naar de AI Massira-cursus. We werken aan een enorme uitdaging om aan de wens van zoveel mogelijk vertalingen van het cursusmateriaal te kunnen voldoen. Dit geldt zowel voor de ondertiteling en de nasynchronisatie van de dvd's, als voor de handleidingen in de verschillende talen. We proberen de Al Massira-materialen te vertalen in het Urdu, Russisch, Somalisch, Koerdisch en Hausa . Dat kost alles bij elkaar aardig wat. 

We zijn al druk bezig met de Turkse en Farsi vertaling maar hebben nog niet voldoende giften binnen om het af te maken.
 

Help je mee?   

Jouw bijdrage helpt mee om het Al Massira-materiaal te vertalen en samen te stellen. 

 

Alvast bedankt namens het AI Massira-team!

 

Stuur je gift naar:

STICHTING ECHO - AL MASSIRA te Harderwijk (let op alle spaties in de naam)
IBAN NL36 INGB 000 800 1581
onder vermelding van 'gift' en eventueel de bestemming van de gift (bv vertaling Farsi)

Wij hebben ANBI-status.